Chi Choice


Chi Choice is ontstaan in 1996 vanuit de behoefte om eenvoud en effectiviteit vanuit Oosterse visies op beweging en ontspanning te verbinden op een voor westerlingen makkelijk integreerbare manier. Martin geeft les sinds 1986. Dus: Ruim 30 jaar lesgeven is een feit! 
 
Op vragen als: "hoe kunnen we op een efficiëntere manier omgaan met onze krachten binnen onze dagelijkse handelingen", of, anders gezegd: "hoe worden we ons bewust van het verschil tussen doelmatig energiegebruik en onnodig energieverbruik", krijgt de deelnemer op tastbare en toepasbare wijze antwoord.
Dit alles gebeurt op een speelse, humorvolle wijze.
Luchtig maar allesbehalve vluchtig!
 
De grote kracht van het door Martin Wessels ontwikkelde Tai Chi Choice is dat iedereen deel kan nemen!

Te huur:
Praktijkruimtes & zaal op zeer gunstige voorwaarden, ook per dagdeel te huur!

Ruimte voor Balans, Enschede
http://ruimtevoorbalans.nl/verhuur.html
-------------------------------------------------------
 
BELANGRIJK NIEUWS:
 
In overeenstemming met het landelijk beleid zullen ook alle activiteiten van Chi Choice tot nader order worden stopgezet.
Hierbij wens ik iedereen sterkte en vooral gezondheid met de wens dat het virus snel over zal waaien!

Hartelijke groet en hopelijk weer tot gauw ziens! 
 
Martin Wessels

 
-------------------------------------------------------------------------- 


.
 
 

 
 

 

                                                                                  

Volg ons ook op Facebook: