Ochtendworkshop Ademen 28 juli Enschede

Ochtendworkshop "Qigong en ademen”  VOL!
Zaterdag 28 juli 2018, 
Ruimte voor Balans, Enschede

met Martin Wessels

Verandering in de ademhaling treedt op tijdens het praten, zingen en eten, geeuwen, zuchten, hoesten en onder invloed van emoties.

We ademen doorgaand. Gemiddeld 12 keer per minuut in 24 uur ademen we meer dan 8000 liter lucht in en uit. Bij grote fysieke inspanning kan de ademhaling behoorlijk oplopen. In en bij rust zal het gemiddeld aantal ademgangen afnemen.

Wanneer we de moederschoot hebben verlaten is onze eerste actie een inademing, als we sterven is onze laatste actie een uitademing. Daar tussenin speelt het leven zich af, ademen is leven! In essentie is ademen een natuurlijk. Binnen vele culturen wordt het beoefenen van ademtechnieken gezien als een krachtig ziektepreventie en heelmiddel.

Bij deze workshop gaan we niet bezig met het aanleren van complexe ademtechnieken. 
We gaan vooral bezig met het observeren van onze adem waarbij elke vorm van dwangmatigheid achterwege wordt gelaten. Door middel  van een aantal eenvoudige maar zeer effectieve Qigong-technieken werken we spelenderwijs naar een optimaal gebruik van onze longcapaciteit.
Binnen het Chinese gedachtengoed dragen de longen bij tot de spreiding van Wei Qi, de beschermende energie die ons beschermd tegen "negatieve invloeden van buitenaf”.
Veel interessante (en zoals altijd direct bruikbare!) informatie zal deze middag voorbijkomen.

Datum: Zaterdag 28 juli 2018 van 10.30 tot 13.00 uur
Locatie: Ruimte voor Balans, Potsweg 15b, Enschede
Kosten: 30.- Euro Incl. koffie/thee/cursusmateriaal. 
Opgave/meer info:Martin Wessels  06-54281267
Via e-mail: info@chichoice.nl

Je bent ingeschreven na overmaking van het bedrag op bankrek. nummer NL02ABNA0424820269 t.n.v. Chi Choice, EnschedeJ