Qigong en ademen zat. 26 okt.

Themadag: "Qigong en ademen”
 
Zaterdag 26 oktober 2019
met Martin Wessels
Ruimte voor Balans, Enschede

Afbeelding invoegen 

Als we uitgaan van 16 in en uitademingen per minuut ademen we per etmaal ruim 23000 maal.
Wanneer we de moederschoot hebben verlaten is onze eerste actie een inademing, als we sterven is onze laatste actie een uitademing. Daar tussenin speelt het leven zich af, ademen is leven! We kunnen een paar weken zonder voedsel, een paar dagen zonder water maar slechts een paar minuten zonder zuurstof! 
In essentie is ademen een natuurlijk proces waar we in onze westerse cultuur zelden of nooit bij stilstaan.
Dit in tegenstelling tot veel andere culturen waar het beoefenen van ademtechnieken wordt gezien als een krachtig ziektepreventie en heelmiddel. 
Op deze dag gaan we niet bezig met het aanleren van complexe ademtechnieken.  Voor veel mensen kan dit al een verademing zijn!
 
We gaan vooral bezig met het observeren van onze adem waarbij iedere vorm van dwangmatigheid achterwege wordt gelaten.
Zeer effectieve en unieke Qigong*-technieken helpen ons  snel  en tastbaar een teveel aan stress  los te laten.
Hand in hand daarmee werken we spelenderwijs aan een optimaal gebruik van onze  longcapaciteit. 
 *Qigong: (vrij vertaald) "werken met energie”.

Feit is dat erg veel mensen een te klein deel van hun longcapaciteit gebruiken. 
Binnen het Chinese gedachtengoed dragen de longen bij tot de spreiding van Wei Qi, de  manifestatie van energie die ons beschermd tegen "negatieve invloeden van buitenaf”.
De "Metaalperiode” de herfst is het jaargetijde waarin het tijd is om de balans op te gaan maken  en dat wat onbelangrijk voor je is en je niet (meer) dient los te laten. We zullen een paar eenvoudige  oefeningen doen die dit proces  krachtig  ondersteunen.  Dit is één van de vele aspecten van het Metaal waarop we deze dag verder zullen ingaan.
 
Datum & tijd: Zaterdag 26 oktober 2019 van 10.30 tot 16.00 uur
Locatie: Ruimte voor Balans, Potsweg 15b, Enschede
Kosten: € 75.- Incl. koffie/thee/hapje/sapje en cursusmateriaal. 
Opgave: info@chichoice.nl  of bel met Martin (ook voor meer info)  06-54281267
Je bent ingeschreven na overmaking van het bedrag op bankrekeningnummer:
NL02ABNA042 48 20 269 t.n.v. Chi Choice, Enschede
 
N.B:  Deze themadag is geen volledige reprise van  eerdere workshops die zijn gegeven!